Politika oglašavanja

U kontekstu programa lojalnosti sustava extra, sudionik pristaje na to da ga partneri sustava extra (Robert Bosch d.o.o., Odjel Autoopreme – extra, Ulica kneza Branimira 22, 10040 Zagreb) i odabrane treće strane mogu kontaktirati telefonskim putem, tekstualnom porukom, MMS-om, glasovnom poštom, e-mailom ili poštom u svezi s popustima, novim proizvodima i drugim promidžbama, kao i u svrhe istraživanja tržišta. Isto vrijedi kada se sustavu priključe novi partneri za njihove informacije i sredstva uspostavljanja kontakta.Ovaj pristanak može se opozvati u bilo koje vrijeme u potpunosti ili u odnosu na pojedinačne partnere sustava extra.Opoziv se može objaviti putem e-mail adrese: info@extra-nagrade.hr, ili pismenim putem na: Robert Bosch d.o.o., Odjel Autoopreme – extra, Ulica kneza Branimira 22, 10040 Zagreb. Robert Bosch d.o.o. proslijedit će opoziv pristanka svim povezanim partnerima sustava extra. Sudionik pristaje da ga Robert Bosch d.o.o. ubuduće elektroničkom poštom obavještava o novim partnerima sustava extra te da ga zatraži pristanak na temelju kojeg ga novi partneri u kontekstu programa lojalnosti sustava extra mogu telefonom, tekstualnom porukom, MMS-om, glasovnom poštom, e-mailom ili poštom kontaktirati u svezi s popustima, novim proizvodima i drugim promidžbama kao i za istraživanje tržišta.
Pravila kampanje „Stvoreni za sigurnost rujan – listopad 2023”    

1.           Tri radionice u Republici Hrvatskoj, registrirane u program eXtra i koje od 1. rujna 2023. do 31. listopada 2023., uključujući 31. listopad 2023., koje ostvare najveći broj bodova putem dostavljenih EAN kodova za grupu proizvoda iz kočionog i filter programa Bosch Odjela autoopreme tvrtki Robert Bosch d.o.o. u unaprijed označenim omotnicama koje su pripremljene od strane programa (omotnice eXtra) na adresu naznačenu za tu svrhu, osvojit će jednu od tri navedene nagrade:
1. (prvo) mjesto:

Bosch Espresso aparat za kavu (TIE20504)  x 1 kom.,
2. (drugo) mjesto:

Bosch Advanced Aquatak 150 Visokotlačni perač (0 600 8A7 700) x 1 kom.,
3. (treće) mjesto:

Bosch udarni stezač GDS 18V-400 Blue (0 601 9K0 020) x 1 kom.
2.           Sveukupni broj nagrada ograničen je na jedan primjerak za svako mjesto, a dobitnici će biti one radionice koje ostvare najviši broj bodova u kampanji, ali ne manje od 100 bodova iz Bosch kočionog programa i 900 bodova iz Bosch programa filtera u akcijskom periodu.
3.           Kampanja je ograničena na jednu prijavu po radionici tako da radionice koje ispunjavaju zahtjeve kampanje mogu osvojiti samo jednu od navedenih nagrada.
4.           Ova promotivna kampanja započinje 1. rujna 2023. i traje do 31. listopada 2023., uključujući i 31. listopad, a razmatrat će se samo prijave koje su predane unutar ovog razdoblja.
5.           U razdoblju od petnaest kalendarskih dana od završetka kampanje obrađivat će se ostvareni broj bodova na osnovu dostavljenih EAN kodova.
6.           Ako više radionica ostvari jednak broj bodova, radionice s istim brojem bodova se rangiraju prema trenutku slanja EAN kodova (na temelju poštanskog žiga ili, ako nije moguće odrediti vrijeme na taj način, na temelju datuma primitka).
7.           Datumom slanja smatra se datum obilježen poštanskim žigom na unaprijed plaćenoj omotnici kojom se šalju barkodovi. Omotnice koje ne sadržavaju taj žig bit će označene s obzirom na dan na koji su zaprimljene. 
8.           Nagradu se ne može zamijeniti za druge stvari, za njenu novčanu vrijednost niti za usluge. Nagrade će biti poslane kurirskom službom na adresu preuzetu iz Boscheve baze podataka.
9.           Dobitnici kampanje bit će telefonski obaviješteni unutar 30 kalendarskih dana nakon završetka kampanje. Ako nije moguće kontaktirati dobitnika nakon tri pokušaja, ili ako dobitnik odbije nagradu, nagrada će biti dodijeljena sudioniku koji je sljedeći po broju sakupljenih bodova. Ako ni ta radionica ne odgovori na pokušaje poziva, smatrat će se da je odbila nagradu te će se obavijestiti sljedeći sudionik po broju sakupljenih bodova.
10.         Bodovi zarađeni tijekom kampanje bit će uključeni u vaš korisnički račun programa.

Opći uvjeti
11.         Radionica koja sudjeluje u kampanji mora biti registrirana u eXtra programu.
12.         Radionica koja sudjeluje u kampanji samim sudjelovanjem u kampanji prihvaća uvjete i odredbe kampanje bez ograničenja bilo koje vrste.
13.         Zaposlenici Grupe Bosch i njihova rodbina do drugog koljena ne mogu sudjelovati u kampanji.
14.         Zaposlenici automehaničarskih radionica koji ne djeluju u ime svojih radionica, zaposlenici i članovi obitelji tvrtki koje upravljaju programom i distributeri ne mogu sudjelovati u kampanji.
15.         Bosch nije odgovoran za uporabu nagrade koja se dodjeljuje ovom kampanjom i ne preuzima odgovornost za štetu bilo koje vrste koju mogu doživjeti sudionici ili treće strane i za bilo koje nedostatke koje proizvod može imati.
16.         Bosch zadržava pravo izmjene, obustave ili produljenja kampanje, pod uvjetom da za isto postoji valjani razlog. Sve Boscheve promjene pravila kampanje stupit će na snagu odmah pri objavi na internetskoj stranici promotivne kampanje.
17.         Bosch nije odgovoran za gubitak, štetu, krađu, kašnjenje ili bilo koju drugu okolnost koja se može pripisati trećim stranama, a koja može utjecati na provođenje kampanje.
18.         Bosch zadržava pravo poduzimanja zakonskih mjera protiv osoba koje sudjeluju u bilo kakvim radnjama za koje se može smatrati da su manipulativne ili da krivo predstavljaju kampanju.
19.         Za rješavanje svih potencijalnih sporova glede tumačenja ili primjene ovih pravila kampanje, Bosch i sudionici kampanje izričito ugovaraju nadležnost sudova u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.
20.         U slučaju sumnje o tumačenju bilo kojeg od uvjeta ove kampanje primjenjuju se ova pravila kampanje, a odluku o tumačenju donijet će Bosch.
21.         Bosch se oslobađa od odgovornosti za slučajeve ako se dobitnici ne bi mogli koristiti nagradom zbog uzroka nastalih nakon dodjele nagrade.


Želimo vam uspješan start!


Obrada osobnih podataka
U skladu s odredbama propisa o zaštiti podataka, Bosch je voditelj obrade vaših osobnih podataka koji će se obrađivati radi provođenja ove kampanje i dodjele nagrada. Pritom napominjemo da se osobni podaci obrađuju samo u ograničenom opsegu (npr. kontaktni podaci kontakt osoba u pojedinoj radionici).
Pravna osnova za ovu obradu izvršenje obveza na temelju članstva u eXtra programu i odredbi ovih pravila kampanje, zbog vašeg sudjelovanja u kampanji i legitimni interes za obradom osobnih podataka Vaših kontakt osoba. Detaljne informacije o načinu obrade vaših podataka nalaze se na sljedećoj poveznici:
https://www.extra-nagrade.hr/datasecuritypolicy.  

Podaci sudionika i njihovih kontakt osoba obrađivat će se za vrijeme trajanja natjecanja. Podaci o dobitnicima (tj. radionicama) bit će pohranjeni kao dokaz provođenja kampanje najmanje 5 godina.
Ispitanici mogu ostvariti pravo pristupa, ispravka, otkazivanja/brisanja, poništavanja, ograničavanja i prijenosa slanjem pisane komunikacije s datumom i potpisom na sljedeću adresu: Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, na stranici: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBKN/  ili e-poštom na RBKN-DSP@bosch.com (s predmetom e-poruke eXtra kampanja zahtjev ispitanika). U slučaju potrebe, zamolit ćemo Vas dostavu dodatnih informacija ili dokumenata u svrhu dokazivanja Vašeg identiteta.Pojedinosti o kampanji „Sustavi za kočenje svibanj – lipanj 2021”    

1. Jedna radionica u Republici Hrvatskoj među radionicama pozvanim putem programa (na način za koji voditelji programa smatraju da je prikladan) na sudjelovanje u ovoj promociji pozivom isključivo namijenjenim tim radionicama, koja je registrirana u program eXtra i koja od 1. svibnja 2021. do 30. lipnja 2021., uključujući 30. lipnja 2021., pošalje najviše EAN kodova za kočione diskove i kočione pločice Bocheva Odjela autoopreme tvrtki Robert Bosch d.o.o. u unaprijed označenim omotnicama koje su pripremljene od strane programa (omotnice eXtra) na adresu naznačenu za tu svrhu, osvojit će jednu od tri navedene nagrade:
1. (prvo) mjesto: uređaj 128 GB iPhone 12.  x 1 kom,
2. (drugo) mjesto Tablet APPLE iPad mini 5, Wi-Fi, 64GB x 1 kom.,
3. (treće) mjesto Apple Watch SE x 1 kom.
2. Sveukupni broj nagrada ograničen je na jedan primjerak, a dobitnik će biti ona radionica koja dostavi najviše traženih EAN kodova u promociji, ali ne manje od 25 EAN kodova  Bosch kočionih pločica i 15 EAN kodova Bosch kočionih diskova u akcijskom periodu.
3.           Promocija je ograničena na jednu prijavu po radionici tako da radionice koje ispunjavaju zahtjeve promocije mogu osvojiti samo jednu od navedenih nagrada.
4.           Ova promotivna kampanja započinje 1. svibnja 2021. i traje do 30. lipnja 2021., uključujući i 30. lipnja, a razmatrat će se samo prijave koje sadržavaju EAN kodove i koje su predane unutar ovog razdoblja.
5.           U razdoblju od petnaest kalendarskih dana od završetka promocije obrađivat će se EAN kodovi koje su radionice poslale.
6.           Ako više radionica pošalje jednak broj EAN kodova, pobjednička radionica bit će ona koja je prva poslala prijavu (na temelju poštanskog žiga ili, ako nije moguće odrediti vrijeme na taj način, na temelju datuma primitka).
7.           Datumom slanja smatra se datum obilježen poštanskim žigom na unaprijed plaćenoj omotnici kojom se šalju barkodovi. Omotnice koje ne sadržavaju taj žig bit će    označene s obzirom na dan na koji su zaprimljene. 
8.           Nagradu se ne može zamijeniti za druge stvari, za njenu novčanu vrijednost niti za usluge. Nagrade će biti poslane kurirskom službom na adresu preuzetu iz Boschevih baza podataka.
9.           Pobjednik promocije bit će telefonski obaviješten unutar 30 kalendarskih dana nakon završetka promocije. Ako nije moguće kontaktirati pobjednika nakon tri pokušaja, ili ako pobjednik odbije nagradu, nagrada će biti dodijeljena sudioniku koji je sljedeći po broju dostavljenih EAN kodova. Ako ni ta radionica ne odgovori na pokušaje poziva, smatrat će se da je odbila nagradu.
10.         Bodovi zarađeni promocijom bit će uključeni u vaš korisnički račun programa.Opći uvjeti
11. Radionica koja sudjeluje u natječaju mora biti registrirana u programu.
12. Radionica koja sudjeluje u natječaju samim sudjelovanjem u natječaju prihvaća uvjete i odredbe promocije bez ograničenja bilo koje vrste.
13. Zaposlenici Grupe Bosch i njihova rodbina do drugog koljena ne mogu sudjelovati u promociji.
14. Zaposlenici automehaničarskih radionica koji ne djeluju u ime svojih radionica, zaposlenici i članovi obitelji tvrtki koje upravljaju programom i distributeri ne mogu sudjelovati u promociji.
15. Bosch nije odgovoran za uporabu nagrade koja se dodjeljuje ovom promocijom i ne preuzima odgovornost za štetu bilo koje vrste koju mogu doživjeti sudionici ili treće strane i za bilo koje nedostatke koje proizvod može imati.
16. Bosch zadržava pravo izmjene, obustave ili produljenja promocije, pod uvjetom da za isto postoji valjani razlog. Sve Boscheve promjene Uvjeta i odredbi stupit će na snagu odmah pri objavi na internetskoj stranici promotivne kampanje.
17. Bosch nije odgovoran za gubitak, štetu, krađu, kašnjenje ili bilo koju drugu okolnost koja se može pripisati trećim stranama a koja može utjecati na razvoj promocije.
18. Bosch zadržava pravo poduzimanja zakonskih mjera protiv osoba koje sudjeluju u bilo kakvim radnjama za koje se može smatrati da su manipulativne ili da krivo predstavljaju promociju.
19. Za rješavanje svih potencijalnih sporova glede tumačenja ili primjene ovih uvjeta i odredbi, Bosch i sudionici promocije izričito ugovaraju nadležnost i kompetentnost sudova u Madridu, s izričitim odricanjem svih drugih prava koja možda imaju samostalno.
20. U slučaju sumnje o tumačenju bilo kojeg od uvjeta ove promocije primjenjuju se uvjeti i odredbe programa, a odluku o takvom tumačenju donijet će Bosch.
21. Bosch se oslobađa od odgovornosti ili incidenata kojima bi se moglo spriječiti pobjednika u korištenju nagradom jednom kad se nagrada dodijeli.Obrada osobnih podataka
22. U skladu s odredbama propisa o zaštiti podataka, Bosch je voditelj obrade vaših osobnih podataka koji će se obrađivati u svrhu regulacije Natjecanja u skladu s ovim uvjetima i odredbama. Pravna osnova za ovu obradu je potreba za provođenjem odredbi ovih uvjeta.
Obrada osobnih podataka
U skladu s odredbama propisa o zaštiti podataka, Bosch je voditelj obrade vaših osobnih podataka koji će se obrađivati u svrhu regulacije Natjecanja u skladu s ovim uvjetima i odredbama.
Pravna osnova za ovu obradu je potreba za provođenjem odredbi ovih uvjeta. Detaljne informacije o načinu obrade vaših podataka nalaze se na sljedećoj poveznici:
https://www.extra-nagrade.hr/datasecuritypolicy.  

Podaci sudionika obrađivat će se za vrijeme trajanja natjecanja. Podaci o pobjednicima trajno će biti obrađeni na medijima na kojima su objavljeni podaci dok pobjednici ne odluče zatražiti Bosch da obrišete objavu.
Korisnici koji su pružili svoje osobne podatke mogu ostvariti pravo pristupa, ispravka, otkazivanja/brisanja, poništavanja, ograničavanja i prijenosa slanjem pisane komunikacije s datumom i potpisom na sljedeću adresu:
[Robert Bosch d.o.o., ulica kneza Branimira 22, na stranici: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz  ili e-poštom na RBKN-DSP@bosch.com (s predmetom e-poruke eXtra kampanja zahtjev ispitanika), uz prilog fotokopije osobne iskaznice ili dokumenta ekvivalentnog osobnoj iskaznici i identificiranjem kao sudionik natjecanja] pomoću osobnih podataka pruženih sudjelovanjem. Sudionici mogu uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka (AZOP) ako smatraju da su njihova prava na zaštitu osobnih podataka prekršena na internetskoj stranici www.azop.hr.“