Pružatelj usluga

Naziv društva i adresa
Robert Bosch d.o.o., Hrvatska
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava

 

Odgovornost za sadržaj
Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

Telefon:
+385 1 2958-071

Mail adresa:
info@extra-nagrade.hr

Kontakt:
Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava
p.p. 139
Hrvatska
+385 1 2958-071

Sudski registar i broj upisa:
Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska
MBS: 080090992

OIB:
54135594229

Poslovna banka i broj računa:
Raiffeisenbank bank Austria d.d.
IBAN: HR6824840081103934203
SWIFT: RZBHHR2X

Temeljni kapital:
15.781.000,00 HRK

Direktor:
gđa. Mirsada Kudrić

Kontakt.
X